وینگ چون
وینگ چون

وینگ چون  چیست ؟

وینگ چون یک دفاع و حمله خالص و ناب توسط ما است که بر اصولی منحصر به فرد متمرکزاست و میتوان آنرا یاد گرفته و آگاهانه از خود دفاع کرد . در ابتدا تکنیکها و روش ها آموزش داده می شود ، اما آنها به معنی پایان کار نیست ، هدف بیان مهارت های کلیدی هستند که در هر شرایط درگیری در دسترس شماست . در آغاز به شما یاد میدهد که حمله بهترین دفاع است .

نحوۀ مبارزات و شیوۀ علمی در وینگ چون این توانایی را به فرد می دهد تا بدون در نظر گرفتن جنسیت،قد ،وزن،سن وقدرت حریف به دفاع از خود بپردازد. در واقع شما با فرا گیری اصول اولیه مبارزه و استفاده از نیرو و قدرت حریف به محافظت از خود می پردازید.

هنر رزمی Wing Tsun قدمت 300 ساله دارد و در سازمان EWTO / IWTO با روشهای کاملا نوین آموزش داده میشود . همچنین هنرجویان را قادر می سازد تا در تمام جنبه های زندگی به منظور حمایت و دفاع از حقوق خود در کسری از ثانیه ، توانمند باشند .

Wing Tsun به عنوان یک علم و هنر حمایت و دفاع از خود و دیگران ، در چندین دانشگاه اروپایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا توسط اساتید سازمان EWTO تدریس می شود.

وینگ چون

چرا وینگ چون؟

هنر رزمی وینگ چون استفاده از حرکات و عکس العمل طبیعی بدن است  وحرکات از پیش تعیین نمی گردد. برای یاد گیری وینگ چون  دانش تئوری و تمرینات عملی لازم است پس از آموزش هنر جو یان از قدرت ذاتی خود آگاه شده وافزایش  اعتماد بنفس و ایجاد  حس عمیق  امنیت در وجودشان حاصل می گردد.

را یاد بگیرد wing tsun هر کس می تواند
همانطور که بیان شد این سیستم از حرکات طبیعی استفاده می کند و هیچ دانش اولیه ای لازم نیست.همه افراد فارغ از جنسیت و سن و سال میتوانند وینگ چون را فرا بگیرند دانش آموزان یک احساس جدید برای بدن خود ایجاد می کنند، وینگ چون آگاهی از قدرت ذاتی آنها را به ارمغان می آورد.عزت نفس در آنها افزایش می یابد و احساس امنیت عمیق تری حاصل میگردد.درسناریو های واقع گرایانه وینگ چون، روش های غلبه بر ترس در پنج مرحله که در آن ادراک افزایش یافته  و تکنیک های برای مقابله با تاکتیک مبارزه به طور موثر آموزش داده می شود. به عنوان یک دانش آموز ، شما به طور مطلوب استفاده از بدن خود را برای دفاع در برابرمهاجمان نیرومند تر رایاد می گیرید. شما همچنین خواهید آموخت که چگونه در موقعیت های تهدیدآمیز آرام باشید و از حمله مهاجم بر علیه خود او استفاده کنید
Loading